2017-10-09 : Page 1


Historie (NO) October 09, 2017 00:00

In this issue of Historie (NO) : For hver krig som utkjempes offentlig, finnes det andre kriger som utkjempes like utrettelig i kulissene. I boka Hemmelige operasjoner kan du lese om hemmelige aksjoner blant de allierte, om stedfortrederkriger, både i fjerne områder og rundt oss på alle kanter, operasjoner som myndighetene aller helst vil stemple som hemmelig informasjon til evig tid. Her finner du artikler om spionasjens lange historie, om hvordan organisasjoner som CIA, MI6 og SAS ble etablert, og om hvilke oppgaver de skulle utføre. Du kommer også inn på Berlinbrigaden og agenter som har utført utrolige vågestykker helt alene, andre har dolket folk i ryggen og forårsaket skitne skandaler. Underveis kan du dessuten lære om spionenes hemmelige utstyr: hemmelige våpen, avlyttingsutstyr og forskjellige koder agentene har brukt gjennom årenes løp.What is Readly?

With Readly you can read Historie (NO) (issue 2017-10-09) and thousands of other magazines on your tablet and smartphone. Get access to all with just one subscription. New releases and back issues – all included.

Try Readly For Free!

 

Historie (NO)
ORAGE AS