2017-03-15 : Page 1


Vetenskap Junior (SE) September 09, 2017 00:00

In this issue of Vetenskap Junior (SE) : Vi människor är nyfikna. Vi har alltid velat veta mer om världen vi lever i. Under tusentals år har vi byggt upp många teorier om hur allting hänger ihop. Vi vill veta vad, när, hur och varför. Varför flyger fåglar i formation? Vilka krafter håller oss på jorden? Hur fungerar kroppen? Allt detta och mycket mer har vi forskat på. Att ta reda på mer är det mest spännande äventyr människan kan ge sig ut på.
I boken Vetenskap Junior kan du upptäcka det mest fascinerande vi
vet om vår planet och de växter och djur vi delar den med. På ett lekande sätt tar vi oss an forskningen som förklarar sammanhangen.
Boken ska ge kunskap till dig som är ung. Du ska få lära dig mer om hur saker fungerar – och förhoppningsvis kan vi inspirera dig att vilja
veta ännu mer. Du kommer bland annat få läsa om supervulkaner, månskalv och regnskogens djur. Vi vill inspirera nästa generation att fortsätta utforskandet. Det finns fortfarande massa kvar att upptäcka!What is Readly?

With Readly you can read Vetenskap Junior (SE) (issue 2017-03-15) and thousands of other magazines on your tablet and smartphone. Get access to all with just one subscription. New releases and back issues – all included.

Try Readly For Free!

 

Vetenskap Junior (SE)
ORAGE AS