What is Readly?

With Readly you can read Jakten på nazistene and thousands of other magazines on your tablet and smartphone. Get access to all with just one subscription. New releases and back issues – all included.

Try Readly For Free!

 

Jakten på nazistene
ORAGE AS

Jakten på nazistene

Krigen mot Nazi-Tyskland var ikke over i mai 1945, med Berlins fall og Det tredje rikets kapitulasjon. Den fortsatte i mange mån-eder til, i salene til Tribunalet i Nürnberg. Tribunalet var satt opp av krigens seiersmakter, for å dømme og straffe de som var ansvarlige for kon- flikten og de fryktelige følgene den fikk. Ikke alle de hoved ansvarlige for Hitlers apokalyptiske drøm hav-net bak lås og slå. Noen, som propagandaminister Joseph Goebbels, fulgte Førerens eksempel, og tok sine egne liv før de kunne bli arrestert. Andre, som Himmler og Göring, klarte å begå selvmord etter at de hadde blitt arrestert.Men mange krigsforbrytere slapp unna. Nazister høyt oppe i hie-rarkiet og grå byråkrater – gamle og unge, tyskere og utlendinger, militære og sivile – som rotter fra et synkende skip forlot de vraket av Nazi-Tyskland for å finne trygge gjemmesteder rundt om i verden. Godt hjulpet av et sinnrikt nett av sym-patisører fikk de ny identitet, og dermed en sjanse til å starte et nytt liv. Helt trygge kunne de imidlertidaldri være. Noen hadde nemlig sverget på å vie hele sitt liv til å spore dem opp.


IssuesJakten på nazistene 2019-12-20
2019-12-20