What is Readly?

With Readly you can read Kraften i å være kvinne and thousands of other magazines on your tablet and smartphone. Get access to all with just one subscription. New releases and back issues – all included.

Try Readly For Free!

 

Kraften i å være kvinne
ORAGE AS

Kraften i å være kvinne

I 2021 er kvinner langt mer synlige enn noen gang – de søker på lederstillinger innen politikk og næringsliv, samtidig som de verbalt gir uttrykk for sin rett til respekt. Men kvinner som satser på en slik rolle, gjør det ofte på en annen måte enn menn: De er mer samarbeidsvillige og empatiske, og det er langt mer sannsynlig at de kombinerer jobb og familie. I dette bokasinet utforsker vi kvinnens nye tidsalder.


IssuesKraften i å være kvinne 2021-09-10
2021-09-10