What is Readly?

With Readly you can read Krigshistorie vol.3 and thousands of other magazines on your tablet and smartphone. Get access to all with just one subscription. New releases and back issues – all included.

Try Readly For Free!

 

Krigshistorie vol.3
ORAGE AS

Krigshistorie vol.3

Denne samlingen gir innsikt i noen av de mest kjente slagene de siste tusen årene, trenger dypt inn i tilværelsen til sentrale skikkelser og tapre helter, og ser nærmere på interessante militære kjøretøy, fly og våpen. Her er det bare å lene seg tilbake og fordype seg i omfattende gjennomgåelser av slagenes strategier og virkelighet, deriblant veteranintervjuer, ekspertanalyser og spennende førstehåndsberetninger.


IssuesKrigshistorie vol.3 2019-06-25
2019-06-25