What is Readly?

With Readly you can read NV #3 2019 and thousands of other magazines on your tablet and smartphone. Get access to all with just one subscription. New releases and back issues – all included.

Try Readly For Free!

 

NV #3 2019
ORAGE AS

NV #3 2019

I denne utgaven spør vi også hvordan det går med evolusjonen av oss mennesker. Fortsetter vi å utvikle oss, å forandre genene våre og tilpasse oss miljøet på Jorda, eller har det naturlige utvalg blitt ødelagt av vår kultur, vår teknologiske og medisinske utvikling? I romfartskapittelet kan du lese om hvordan vi bruker satellitter i verdensrommet til å overvåke Jorda. Vi følger med på klimaendringer, avskoging og ozonlaget. Dette hjelper oss til å ta vare på Jorda og sette i gang tiltak.


IssuesNV #3 2019 2019-06-25
2019-06-25