What is Readly?

With Readly you can read NV #5 2019 and thousands of other magazines on your tablet and smartphone. Get access to all with just one subscription. New releases and back issues – all included.

Try Readly For Free!

 

NV #5 2019
ORAGE AS

NV #5 2019

I dette nummeret av Ny Vitenskap undersøker vi noen av de spennende aspektene av hjernen og studerer hvordan tankene blir til. Vi svarer på spørsmål som hjerneforskerne i Emerson Pughs tid, ikke kunne besvare. Denne høsten kan du også lese hvordan det går i eksklusjonssonen i og utenfor Tsjernobyl, der ville dyr har tatt menneskenes plass uten å vite noe om radioaktivt avfall eller kreftfaren som rammet tusenvis av mennesker da atomkraftverket eksploderte for over 30 år siden. I høstens romfartsartikkel ser vi hvordan Kina leder an og tar sin plass på romfartsscenen. Torsdag 3.anuar entret de scenen da landingsfartøyet Chang’e 4 satte sine ben på Månens bakside. Vi fikk bilder av et månelandskap der verken mennesker eller roboter har vært tidligere.


IssuesNV #5 2019 2019-10-18
2019-10-18