In this issue of Arkitektur (Inga nya utgåvor) : I detta nummer fokuserar vi på skolor och förskolor – barnens plats i det byggda.

Lilla Alby skola har fått en tillbyggnad av Marge arkitekter, i en samtida tolkning av den omgivande tegelarkitekturen. 

Kollaskolan i Kungsbacka av Kjellgren Kaminsky, en av Sveriges största passivhusskolor, visar hur modern pedagogik och höga miljökrav fått en stark arkitektonisk form.

Även Hedlunda förskola i Umeå av Sweco är ett passivhus, det nordligaste med internationell certifiering. Vi träffar Jonas Kjellander, arkitekten som har fått internationell uppmärksamhet för sitt arbete med barnperspektivet i projektets arkitektur.

Att ge plats för barnen när städerna växer och förtätas är idag en stor utmaning. Det höga bostadstryck som vi ser i snabbt växande storstäder, med krympande gårdar och ytor för lek, gör att barnen får ta stora konsekvenser av dagens förtätningar. Landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson belyser denna problematik och behovet av en framtida stad med höga urbana grundvärden i form av generösa utemiljöer.

Dessutom en ny plaskdamm för barn i Sundbyberg samt ett utdrag ur bildberättelsen ”Barndomens arkitektur” av arkitekten Jens Hansson. What is Readly?

With Readly you can read Arkitektur (Inga nya utgåvor) (issue 2016-04-22) and thousands of other magazines on your tablet and smartphone. Get access to all with just one subscription. New releases and back issues – all included.

Try Readly For Free!

 

Arkitektur (Inga nya utgåvor)

www.arkitektur.se


Arkitektur Förlag AB

www.arkitektur.se