2019-11-28 : Page 1


Forskning & Framsteg November 28, 2019 00:00

In this issue of Forskning & Framsteg : #11/19 • Broms: Ja, vi blir fler men takten är rekordlåg. Förklaringen är att kvinnor föder färre barn. Den största utmaningen med befolkningstillväxten är en allt större andel äldre • 13 sidor Nobelspecial • Farlig övertro på kriminalteknik • Matematik avslöjar hur smitta sprids • MatsvinnetWhat is Readly?

With Readly you can read Forskning & Framsteg (issue 2019-11-28) and thousands of other magazines on your tablet and smartphone. Get access to all with just one subscription. New releases and back issues – all included.

Try Readly For Free!

 

Forskning & Framsteg

fof.se


Stiftelsen Forskning & Framsteg