In this issue of Modern Filosofi (Inga nya utgåvor) : Nummer 1/2015: Filosoferna kämpar med gränsen oss djur emellan, Att lära datorn resonera, Ateistens tröst vid livets slut, Konfucius återuppstår, Fråga filosofen: Kan man spela schack med sig själv?What is Readly?

With Readly you can read Modern Filosofi (Inga nya utgåvor) (issue 2015-02-12) and thousands of other magazines on your tablet and smartphone. Get access to all with just one subscription. New releases and back issues – all included.

Try Readly For Free!

 

Modern Filosofi (Inga nya utgåvor)
Vetenskapsmedia i Sverige AB